Вдовенко Т. I., & Дудкiн М. Є. (2015). Сингулярнi рангу один несиметричнi збурення самоспряженого оператора. Збірник Праць Інституту математики НАН України, 12(1), 57–73. вилучено із https://trim.imath.kiev.ua/index.php/trim/article/view/7