Єлішевич, М. А. (2017). Задачі варіаційного числення з рухомими кінцями та похідними вищих порядків. Збірник Праць Інституту математики НАН України, 13(3), 105–116. вилучено із https://trim.imath.kiev.ua/index.php/trim/article/view/45