Василик, В. Б., Макаров, В. Л., & Ситник, Д. О. (2016). Паралельний чисельний алгоритм для абстрактного диференцiального рiвняння з умовою у кiнцевий момент часу, який базується на нелокальнiй регуляризацiї. Збірник Праць Інституту математики НАН України, 13(3), 31–46. вилучено із https://trim.imath.kiev.ua/index.php/trim/article/view/31