(1)
Вдовенко Т. I.; Дудкiн М. Є. Сингулярнi рангу один несиметричнi збурення самоспряженого оператора. ЗПІМ 2015, 12, 57-73.