(1)
Луковський, І. О.; Пустовойтов, М. О. Формування нових iдей в галузi небесної механiки в Iнститутi математики НАН України (1920–1939). ЗПІМ 2017, 13, 355-371.