(1)
Шидліч, А. Л. Нелінійна апроксимація класів $F_{q,r}^{\psi}$ функций нескольких переменніх в интегральній метриці. ЗПІМ 2017, 13, 293-312.