(1)
Мазко, О. Г.; Кусiй С. М. Робастна стабiлiзацiя та гасiння зовнiшнiх збурень у системах з керованими I спостережуваними виходами. ЗПІМ 2017, 13, 129-145.