(1)
Єлішевич, М. А. Задачі варіаційного числення з рухомими кінцями та похідними вищих порядків. ЗПІМ 2017, 13, 105-116.