[1]
Луковський, І.О. і Пустовойтов, М.О. 2017. Формування нових iдей в галузi небесної механiки в Iнститутi математики НАН України (1920–1939). Збірник Праць Інституту математики НАН України. 13, 3 (Груд 2017), 355–371.