[1]
Єлішевич, М.А. 2017. Задачі варіаційного числення з рухомими кінцями та похідними вищих порядків. Збірник Праць Інституту математики НАН України. 13, 3 (Груд 2017), 105–116.